Yazar arşivleri: Ussaki Tarikatı

Nübüvvet Delilleri

1-Giriş 2-Tevrat, İncil ve Zeburda  O’nun (asm) Nübüvvetine Delildir.  3-Tevrat, İncil ve Zebur Gibi Semavi Kitapların İşaretleri O’nun (asm) Nübüvvetine Delildir. 4-Doğumundan Evvel O’nun Geleceğini Müjdeleyen Kahinlerin ve Alim Bazı Zatların İfadeleri O’nun (asm) Nübüvvetine Delildir.5-Hatif Denilen ve Gayıbdan Haber Veren … Okumaya devam et

RESULULLAH (S.A.V.) kategorisine gönderildi | Nübüvvet Delilleri için yorumlar kapalı

Gelecekle İlgili Verdiği Haberlerin Doğru Çıkması

Peygamber Efendimiz (a.s.m), Allah’ın bildirmesiyle gelecekle ilgili pek çok konuda haberler vermiştir. Verdiği haberler ise aynen bildirdiği gibi vücuda gelmiştir. Sahih rivayetlerden bir kısmını kaynaklarıyla beraber nakledeceğiz.   Sahabelerine demiş: “Şu benim oğlum Hasan, seyyiddir. Allah onun vasıtasıyla Müslümanların iki … Okumaya devam et

ALLAH (C.C.) kategorisine gönderildi | Gelecekle İlgili Verdiği Haberlerin Doğru Çıkması için yorumlar kapalı

Ayın Yarılması Mucizesi

  Kur’an’da, “Kıyamet yaklaştı, ay yarıldı. Onlar ise, ne zaman bir mu’cize görseler yüz çevirir ve ‘Bu daimî bir sihirdir.’derler.”[1] ayetinin açık işareti ve tüm sahih hadis ve siyer kaynaklarında geçen manevi tevatür derecesindeki ayın yarılması mucizesinin nasıl gerçekleştiği konusunda bilgi verip, … Okumaya devam et

ALLAH (C.C.) kategorisine gönderildi | 1 Yorum

İsra ve Miraç Mucizesi

Hem Kur’an’ın hem de bütün sahih hadis ve tarih kaynaklarının haber verdikleri; Peygamberimizin (asm) en büyük mucizelerinden birisi de İsra ve Miraç mucizesidir. Biz burada ilk önce Kur’an’daki ilgili ayetlerden ve sahih kaynaklardaki hadislerden ve rivayetlerden İsra ve Miraç mucizesinin … Okumaya devam et

RESULULLAH (S.A.V.) kategorisine gönderildi | 1 Yorum

En Büyük ve Ebedi Mucize Kur’an’dır

Peygamber Efendimizin (asm) en büyük, ebedî mucizesi Kur’an’dır. Kur’an yüzlerce ayetiyle Hazreti Peygamber’in (asm) davasını ispat eder. Aynı zamanda Kur’an’ın kendisi Peygamberimizin (asm) en büyük mucizesidir. Öyle bir mucizedir ki, kırk yönden mucize olduğunu, ihtisas sahibi olan binlerce Kur’an alimi … Okumaya devam et

RESULULLAH (S.A.V.) kategorisine gönderildi | 1 Yorum

Takdim

  Varlık âlemini en harika bir şekilde yaratan, tüm varlıkları birer sanat harikası, birer hikmet levhası şeklinde nakşeden Halıkımız, bize varlıklardaki bu güzellikleri görüp anlatacak ve hikmet levhalarını okuyup tanıtacak bir rehber göndermesi hikmetinin gereğidir. Çünkü anlaşılmaz bir kitap, muallimsiz … Okumaya devam et

RESULULLAH (S.A.V.) kategorisine gönderildi | 1 Yorum

PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİ

1-Takdim 2-En Büyük ve Ebedi Mucize Kur’an’dır 3-İsra ve Miraç Mucizesi 4-Ayın Yarılması Mucizesi

RESULULLAH (S.A.V.) kategorisine gönderildi | PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİ için yorumlar kapalı

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI

Hz. Muhammed (s.a.s.) Mekke’de doğdu. 40 yaşında Peygamber oldu. 23 yıllık Peygamberlik hayâtının 13 yılı Mekke’de, 10 yılı da Medine’de geçti. Medine’de 63 yaşında vefât etti. Bu sebeple: Hz. Muhammed (s.a.s.) ‘in hayâtı (571-632): a) Peygamberliğinden Önceki Hayâtı (571-610), b) … Okumaya devam et

RESULULLAH (S.A.V.) kategorisine gönderildi | PEYGAMBERİMİZİN HAYATI için yorumlar kapalı

Ana Sayfa

ALLAH (C.C.) kategorisine gönderildi | Ana Sayfa için yorumlar kapalı

KIYMETLİ DUALAR

Okunuşu:  “Bismillahirrahmanirrahim.Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym.Allahümme inni es’elüke ya Kadimü.Ya Daimü,Ya Ferdü.Ya Vitru.Ya Ehadü.Ya Samedü.Ya Hayyü.Ya Kayyumü.Ya zel celali vel ikram.Fe in tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.” Manası: … Okumaya devam et

Dualar kategorisine gönderildi | KIYMETLİ DUALAR için yorumlar kapalı

ESMA-ÜL HÜSNA DUALARI

ALLAH – 66 (GÜNEŞ–PAZAR) ER-RAHMAN–298 GÜNEŞ – PAZAR ER-RAHÎM–258 GÜNEŞ–PAZAR EL-MELİK–90 UTARİT–ÇARŞM. EL-KUDDÛS–170 MÜŞTERİ–PERŞ. ES-SELÂM–131 GÜNEŞ–PAZAR EL-MÜ’MİN–136 AY-P.RTESİ ELMÜHEYMİN–145 MÜŞTERİ –PERŞEMBE EL-AZİZ–94 MERİH–SALI EL-CEBBAR–206 MERİH – SALI ELMÜTEKEBBİR–662 MÜŞTERİ– PERŞEMBE EL-HÂLIK–731 Güneş–Pazar EL-BARİ’ – 213 GÜNEŞ–PAZAR ELMUSAVVİR–336 AY–PAZARTESİ EL-ĞAFFAR–1281 ZÜHRE-CUMA EL-KAHHAR … Okumaya devam et

Dualar kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | ESMA-ÜL HÜSNA DUALARI için yorumlar kapalı

ESMA-ÜL HÜSNA

Allah(c.c) ‘ın 99 ismi (Esma-ül Hüsna) Sır ve Faziletleri – Kaç Kere Zikir Edilmeli ? ESMÂ-ÜL HÜSNÂ   Not: Sabah güneş doğduktan sonra 1 saat başlar.örneğin güneşin doğuş saati takvimde 06:31 ise gerçek doğuş saati 12 dk sonradır. (06:43) Akşamda … Okumaya devam et

ALLAH (C.C.) kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | ESMA-ÜL HÜSNA için yorumlar kapalı

ALLAH (C.C.) ‘IN SIFATLARI

ALLAH (c.c.) ‘ün Sıfatları İlâhî sıfatlar, zatî ve sübutî olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Zatî sıfatlar : 1- Vücut (Varlık), 2- Kıdem (Ezeliyet, evveli olmama), 3- Beka (Ebediyet, ahiri olmama), 4-Vahdaniyet (Bir olma, şeriki bulunmama), 5- Kıyam binefsihî (Varlığının devamının … Okumaya devam et

ALLAH (C.C.) kategorisine gönderildi | ALLAH (C.C.) ‘IN SIFATLARI için yorumlar kapalı

ALLAH (C.C.) ‘IN KELAMI

Allah (c.c.) Kelamı Konuşma, Allah’ın Sübuti sıfatlarından Allah’ın konuşma niteliğini belirtir. Allah bu sıfatı ile peygamberler aracılığıyla emir ve yasaklar koyar, haberler verir. Ancak konuşmasının mahiyeti bilinemez. Kur’an’da Allah’ın konuşma niteliğine sahip olduğunu gösteren çok sayıda âyet vardır. “Musa, tayin ettiğimiz … Okumaya devam et

ALLAH (C.C.) kategorisine gönderildi | ALLAH (C.C.) ‘IN KELAMI için yorumlar kapalı

Allah (c.c.)

ALLAH (C.C.) kategorisine gönderildi | Allah (c.c.) için yorumlar kapalı

HASANI MANSUR EFENDİ

Çankırı ilinin Kızılırmak kazasının halaçlı köyünde 1929 yılında doğdu ve yaşadı. Babasının adı Musa annesinin adı Meryem hanımdır. Mesleği çiftçiliktir. Çiftçilikle uğraşırken Uşşaki meşayihinden Mehmet Fehmi efendiden 1965 senesinde dualanmıştır. Seyri sülükuna hiç ara vermeden, elbise dahi soyunmadan devam etmiştir. … Okumaya devam et

Biyografiler kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | HASANI MANSUR EFENDİ için yorumlar kapalı

HÜSEYİN MURAT EFENDİ

İbrahim İpek efendinin icazet yazdığı ilk halifesidir. Kendisi Hüsnü Gülzari hazretlerinden dualanmış Fehmi Dedenin rehberliğinde yol almış bir Allah dostudur. Fehmi efendi dergahta kendini ziyarete gelen Hüseyin efendiye rüyası olup olmadığını sormuş O ‘da gördüğü maneviyatları anlattıkta Fehmi efendi civardakilere … Okumaya devam et

Biyografiler kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | HÜSEYİN MURAT EFENDİ için yorumlar kapalı

HACI AHMED’İ LÜTFÜ BOSTAN EFENDİ

  Ahmet Lütfi Bostan efendi 1926 yılında Yozgat ili Kırık Ali Fakılı şimdiki adıyla Güneşli köyünde dünyaya gelmiş olup babasının ismi Osman efendi, annesinin ismi ise Satı hanımdır. Çocukluğunu köyünde geçiren Ahmet efendi, ilkokulu bitirdikten sonra köy imamlarından Kur’an-ı Kerim … Okumaya devam et

Biyografiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | HACI AHMED’İ LÜTFÜ BOSTAN EFENDİ için yorumlar kapalı

OSMANI BAHRİ EFENDİ

Fehmi dede’nin Hüsnü Gülzari vefat ettikten sonra icazet yazdığı halifesidir. Haritanın büyüklüğü ve ihvanın çokluğunu göz önüne alarak halife arayışına giren Fehmi Dede seçme Cem dervişlerini denemiş sonunda Osman Bahri efendiye karar kılmış. icazeti yazdığında İbrahim İpek efendiye rüyalarını anlatmasını … Okumaya devam et

Biyografiler kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | OSMANI BAHRİ EFENDİ için yorumlar kapalı

EŞ-ŞEYH ES-SEYYİD İBRAHİM İPEK el-MÜCAHİD

20 Eylül 1934 yerli köyde doğdu babasının ismi Mehmet efendi olup, annesi Fatma hanımdır. Anne tarafından seyittirler. Çocukluğunu doğduğu yer olan yerli köyde geçirmiş, 14 yaşında Hüsnü Gülzari hazretlerine intisap etmiş 17 yaşında evlenmiş, İskilipli alimlerden Mekkeli Ömer hoca efendiden … Okumaya devam et

Biyografiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | EŞ-ŞEYH ES-SEYYİD İBRAHİM İPEK el-MÜCAHİD için yorumlar kapalı