Biyografiler

UŞŞAKÎ TARİKATI VE PÎR HASAN HÜSAMETTİN UŞŞAKÎ (K.S.)

UŞŞAKÎ TARİKATI VE PÎR HASAN HÜSAMETTİN UŞŞAKÎ (K.S.)

Evliyânın büyüklerinden ve Uşâkîlik tarîkatının kurucusu. İsmi Hasan, lakabı Hüsamettin’dir. 1475 (H.880) senesinde Buhârâ’da doğdu. Soyu hazret-i Hüseyin’e ulaşır. Hacı Teberrük isminde bir tüccarın oğludur. Anadolu’ya gelip, Uşak’ta yerleştiği için “Uşâkî” denildi. Hüsamettin Uşâkî, ilk tahsîlini babasının nezâret ve himâyesinde … Okumaya devam et
Devamı