Dersler

 

ÖNCE GÜZEL BİR ABDEST ALINIR. 4 rekat TEHECCÜD namazı kılınır. Huzurda diz üstü oturur şekilde.
1 Fatiha’yı Şerif
3 Ayetel kürsi
11 İhlas’ Şerif
1 Felak Suresi
1 Nas Suresi
1 Fatiha’yı Şerif
1 Elif Lam Mim
Okunur…
Hasıl olan sevabı Peygamber (sav) Efendimizin ruhuna ali eshabına, Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki hazretlerinin, Hüsnü Gülzari hazretlerinin, İbrahim İpek efendinin ve cümle geçmiş üstadlarının ruhuna ve kendi mürşidimizin ruhu makamına (içinizden geldiği gibi kendi makamı ruhunuza ve geçmişlerimizin ruhuna )hediye eyledik vasıl eyle Ya Rabbi deyip,gözler kapatılarak kendini dünya ne masivadan uzak tutmaya çalışarak rabıtaya yönelinir.
Destur ver Ya Hu, destur ver Ya hazreti Pir, destur ver Ya Ricalel Gayb, Neveytülillah, Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmnirrahim, efdali zikrullah fağlemenne Hu denir destur alırken RABITA yapılır
1-) “Hattu büluğumuzdan bu ana gelinceye kadar işlemiş olduğum cemi cümle günahlara tövbeler olsun ya Rab’bi” “Yâ eyyuhâllezîne âmenû tûbû ilâllâhi tevbeten nasûhâ Allahümme tübtü min kulli zembin Yâ Rab’bi ” diyip “Estağfurullah El Azim” çekiyoruz 100 tesbih tanesi Bitiminde “Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed ” deyip Salli, Barik ve Fatihayı okuyoruz
2-) Eûzu besmele cekiyoruz “Eûzu billahi mineş-şeytânirracîmBismillahirrahmanirrahîm” deyip 100 Tespih Selavatı Şerife “Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed ” çekiyoruz “Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed ” Deyip Salli, Barik ve Fatihayı okuyoruz
3-) “Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmnirrahim, Efdali zikrullah fağlemenne Hu” deyip 700 Tespih Kelime’i Tevhid cekilecek “La ilahe illallah” her 100 tespihte “La ilahe illallah, Muhammeden Rasulullah” diyoruz ve “Fağlemenne Hu” Deyip devam ediyoruz 700 tamamlandığında ( fazla çekilmesi ders icrasının huku bulması için daha eftaldir) salavat getirdikten sonra Salli, Barik ve Fatihayı okuyoruz böylelikle dersin sonuna geliyoruz 3 tekbir ” Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lâ ilâhe illâllahu, vallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillâhil hamd” deyip aynı minval üzere sevabı bağışlanır.
Bu ders her gün yapılması gerekir.
5 vakit namazınızı kılınız Abdestsiz yere basmayınız ve haftada 1 defa Halaka-i Zikrullah’a katılınız
Derviş olan kişi erkek yada kadın her akşam namazından sonra (4 veya 6 ) rekat evvabin namazı kılar