HACI AHMED’İ LÜTFÜ BOSTAN EFENDİ

 

Ahmet Lütfi Bostan efendi 1926 yılında Yozgat ili Kırık Ali Fakılı şimdiki adıyla Güneşli köyünde dünyaya gelmiş olup babasının ismi Osman efendi, annesinin ismi ise Satı hanımdır. Çocukluğunu köyünde geçiren Ahmet efendi, ilkokulu bitirdikten sonra köy imamlarından Kur’an-ı Kerim ve ilmihal bilgileri tahsil etmiştir.
Akerlik görevini Adana dört yolda yapan Ahmet efendi, askerlik dönüşü köyüne gelerek çiftçilikle iştigal etmiş. Bu esnada ilk evliliğini yapmış ve bu evlilikten Osman isminde bir evladı olmuştur. İlk eşinin vefatı ile birlikte Nazire hanımla evlenen Ahmet efendi, bu eşinden de üç kız iki erkek evladı olmuştur.
Ahmet efendi bilahere tasavvufa meylederek Sungurlu Müdü köyünde bulunan Halveti Uşşaki şeyhi Hüsnü Gülzari hazretlerine intisap etmiştir. Bu zatın vefatıyla halifesi Tirkeşli Mehmet Ali Fehmi dedeye, onunda vefatıyla Fehmi dedenin halifesi Paşa Polat’lı köyünden Osman Bahri efendiye biat ederek sülukuna devam etmiştir. ve nihayet 28 / 12 / 1973 tarihinde sülukunu ikmal ederek Osman Bahri efendiden Uşşaki icazeti alarak halifesi olmuştur.
1976 Yılında Yozgat merkez İstanbulluoğlu mahallesinde dedesinden kalma evi dergah yaparak Yozgat’ta merkeze taşınmış 1980 yılında Şeyhi Osman Bahri efendinin de vefatıylada bizatihi hizmete başlamıştır.
1989 yılındada Ankara ya hicret eden Ahmet efendi Ankara Yozgat ve havalesinde hizmetlerine devam etmiştir. 23 / 03 / 2006 tarihinde rahmeti rahmana kavuşan Ahmet Lütfi efendi 24 / 03 / 2006 Cuma günü Cuma namazına müteakip Yozgat merkezde Taşocağı kabristanı tepe üstüne defnedilmiştir. Himmeti alileri daim ola Huuu….
Divanlarında Lütfi mahlasını kullanan Ahmet efendinin 1987 ve 2004 yıllarında Uşşaki divanı isimli bir divanı ve Tarikat isimli Tasavvufi usul ve erkana dair bir eseri vardır.

Bu yazı Biyografiler kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.