Kategori arşivi: Biyografiler

HASANI MANSUR EFENDİ

Çankırı ilinin Kızılırmak kazasının halaçlı köyünde 1929 yılında doğdu ve yaşadı. Babasının adı Musa annesinin adı Meryem hanımdır. Mesleği çiftçiliktir. Çiftçilikle uğraşırken Uşşaki meşayihinden Mehmet Fehmi efendiden 1965 senesinde dualanmıştır. Seyri sülükuna hiç ara vermeden, elbise dahi soyunmadan devam etmiştir. … Okumaya devam et

Biyografiler kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | HASANI MANSUR EFENDİ için yorumlar kapalı

HÜSEYİN MURAT EFENDİ

İbrahim İpek efendinin icazet yazdığı ilk halifesidir. Kendisi Hüsnü Gülzari hazretlerinden dualanmış Fehmi Dedenin rehberliğinde yol almış bir Allah dostudur. Fehmi efendi dergahta kendini ziyarete gelen Hüseyin efendiye rüyası olup olmadığını sormuş O ‘da gördüğü maneviyatları anlattıkta Fehmi efendi civardakilere … Okumaya devam et

Biyografiler kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | HÜSEYİN MURAT EFENDİ için yorumlar kapalı

HACI AHMED’İ LÜTFÜ BOSTAN EFENDİ

  Ahmet Lütfi Bostan efendi 1926 yılında Yozgat ili Kırık Ali Fakılı şimdiki adıyla Güneşli köyünde dünyaya gelmiş olup babasının ismi Osman efendi, annesinin ismi ise Satı hanımdır. Çocukluğunu köyünde geçiren Ahmet efendi, ilkokulu bitirdikten sonra köy imamlarından Kur’an-ı Kerim … Okumaya devam et

Biyografiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | HACI AHMED’İ LÜTFÜ BOSTAN EFENDİ için yorumlar kapalı

OSMANI BAHRİ EFENDİ

Fehmi dede’nin Hüsnü Gülzari vefat ettikten sonra icazet yazdığı halifesidir. Haritanın büyüklüğü ve ihvanın çokluğunu göz önüne alarak halife arayışına giren Fehmi Dede seçme Cem dervişlerini denemiş sonunda Osman Bahri efendiye karar kılmış. icazeti yazdığında İbrahim İpek efendiye rüyalarını anlatmasını … Okumaya devam et

Biyografiler kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | OSMANI BAHRİ EFENDİ için yorumlar kapalı

EŞ-ŞEYH ES-SEYYİD İBRAHİM İPEK el-MÜCAHİD

20 Eylül 1934 yerli köyde doğdu babasının ismi Mehmet efendi olup, annesi Fatma hanımdır. Anne tarafından seyittirler. Çocukluğunu doğduğu yer olan yerli köyde geçirmiş, 14 yaşında Hüsnü Gülzari hazretlerine intisap etmiş 17 yaşında evlenmiş, İskilipli alimlerden Mekkeli Ömer hoca efendiden … Okumaya devam et

Biyografiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | EŞ-ŞEYH ES-SEYYİD İBRAHİM İPEK el-MÜCAHİD için yorumlar kapalı

HAYRULLAH EFENDİ

Hüsn-i Gülzârî’nin üçüncü icâzet verdiği halifesi Hacı Hayrullah Ulusoy 1916 senesinde Çorum’un Bayat ilçesinin Çayköy’de bir çiftçi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası Hüseyin Efendi, annesi Nazik Hanım’dır. Hayrullah Efendi ilk evliliğini Şaziye Hanım ile yapmış ve bu izdivaçtan dört … Okumaya devam et

Biyografiler kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | HAYRULLAH EFENDİ için yorumlar kapalı

MOLLA İDRİS GÜNEŞ

Hüsn-i Gülzârî’nin ikinci halifesi olan Molla İdris Efendi 1895 yılında Erzurum’da dünyaya gelmiştir. Babası İsa Efendi, annesi ise Hünkar Hanımdır. Molla İdris Efendi’nin çocukluğu ve gençliği doğmuş olduğu Erzurum’da geçmiş. Kur’an-ı Kerim okumasını annesinden öğrenmiştir. Erzurum’da çeşitli hocalardan dersler almış, … Okumaya devam et

Biyografiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | MOLLA İDRİS GÜNEŞ için yorumlar kapalı

MEHMED ALİ FEHMİ EFENDİ(FEHMİ DEDE)

“Hüsnü Gülzari hazretlerine ilk halifesi olarak vazife yapmış, Hüsnü Gülzari hazretlerinin manevi yüklerini paylaşmış ve onun himmet ve teveccühüne ulaşmış. Kamil bir mana eridir. Sungurlu’nun Tirkeş köyünde 1891 yılında doğmuştur. Çiftçi ailesinin çocuğudur, haneleri o dönemde meşayihin uğrak yeriymiş. Çekirge … Okumaya devam et

Biyografiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | MEHMED ALİ FEHMİ EFENDİ(FEHMİ DEDE) için yorumlar kapalı

HÜSNÜ GÜLZARİ EFENDİ

Hüsn-i Gülzârî, aslen Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Manişar (Akçaköy) köyünde ticaret ve hayvancılık yapan bir ailedendir. Dedesi Ali Efendi (ö. 1916), babaannesi ise Elif Hanım (ö. 1913)’dır.29 Ali Efendi hayvanlarını otlatmak için Müdü (Bağcılı) köyüne gelmiş ve bölgeyi hayvancılık yapmak … Okumaya devam et

Biyografiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | HÜSNÜ GÜLZARİ EFENDİ için yorumlar kapalı

SEYYİD HASAN NECATİ DEDE

  Hasan Efendi’nin babası İlyas Efendi, annesi Sultan Hanım’dır. Hasan Efendi 1289/1872 yılında Kırıkkale’nin Balışeyh İlçesi’nin Hüseyinbeyobası Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Seyyid Hasan Necatî Efendi, Seyyid olduğu için askerlik vazifesini Ahmet Talip İrşâdî (ö: 1298/1881)’nin baş halifesi Hüseyin Hüsnü Baba(ö: 1343/1925)’nın … Okumaya devam et

Biyografiler kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | SEYYİD HASAN NECATİ DEDE için yorumlar kapalı

UŞŞAKÎ TARİKATI VE PÎR HASAN HÜSAMETTİN UŞŞAKÎ (K.S.)

Evliyânın büyüklerinden ve Uşâkîlik tarîkatının kurucusu. İsmi Hasan, lakabı Hüsamettin’dir. 1475 (H.880) senesinde Buhârâ’da doğdu. Soyu hazret-i Hüseyin’e ulaşır. Hacı Teberrük isminde bir tüccarın oğludur. Anadolu’ya gelip, Uşak’ta yerleştiği için “Uşâkî” denildi. Hüsamettin Uşâkî, ilk tahsîlini babasının nezâret ve himâyesinde … Okumaya devam et

Biyografiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | UŞŞAKÎ TARİKATI VE PÎR HASAN HÜSAMETTİN UŞŞAKÎ (K.S.) için yorumlar kapalı